"Νότια Ευρώπη / Μεσογειακοί Οίνοι" Η Καμπάνια

Η Καμπάνια χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και έχει διττό στόχο, να κάνει γνωστούς τους οίνους Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης οι οποίοι παράγονται σε συγκεκριμένες αμπελουργικές περιοχές, Μακεδονία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Emilia Romagna και Trakia, καθώς και να εισαγάγει μια νέα εμπειρική διαδικασία από τους τόπους από όπου ξεκίνησαν όλα, όπου γεννήθηκε η κουλτούρα του κρασιού και στη συνέχεια εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Απολαύστε υπεύθυνα!

 

 

 


 

Πολιτική Ποιότητας της ΕΕ

Η ποιότητα αποτελεί αντικείμενο για κάθε αγρότη και κάθε καταναλωτή, όταν πρόκειται για προϊόντα που βασίζονται σε πρότυπα παραγωγής υψηλής ποιότητας για τα οποία η Ευρώπη διακρίνεται. Οι αγρότες της ΕΕ για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας θα πρέπει να επενδύσουν στην οικοδόμηση της φήμης προϊόντων υψηλής ποιότητας. Η νομοθεσία της ΕΕ θέτει αυστηρές προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν τα πρότυπα παραγωγής όλων των ευρωπαϊκών προϊόντων. Επιπλέον, τα συστήματα ελέγχου ποιότητας της ΕΕ αναγνωρίζουν τα προϊόντα και τα τρόφιμα που καλλιεργούνται και παράγονται με καθορισμένες προδιαγραφές.

Share Your Experience

""

S

h

a

r

e

 

y

o

u

r

 

e

x

p

e

r

i

e

n

c

e

youtube